DOELSTELLING

Stichting A-Talent

Het vergroten van de zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen van jongeren met autisme 

ONZE BENADERING

Autisme wordt nog vaak gezien als een probleem. Met de Stichting A-Talent slaan we een andere weg in. Wij willen het vaak beschadigde zelfbeeld en zelfvertrouwen van deze kinderen herstellen. Wij geloven dat we door een positieve benadering deze kinderen de ruimte kunnen geven om te bloeien. De Stichting wilt juist de focus leggen op de kracht van neurodiversiteit. Kinderen en jongvolwassenen met autisme hebben namelijk vaak uitzonderlijke talenten en een unieke blik op de wereld. Gestimuleerd worden om je talent te ontdekken, is ontzettend waardevol voor je ontwikkeling. Erachter komen waar je kracht ligt, geeft zelfvertrouwen – of het nou gaat om kunst, techniek, sport of iets anders. En daar kun je je leven lang op bouwen.

 

Onze doelen

Stichting A-Talent heeft als doel het vergroten van het zelfvertrouwen en het versterken van de zelfredzaamheid van kinderen en jongvolwassenen met een autismespectrum stoornis. 

Wij willen middels het benadrukken van de bijzondere talenten een positieve bijdrage te leveren aan de beeldvorming en het bewustzijn over autisme in de maatschappij.

Talenten platform

Wij streven onze doelstellingen na middels het bouwen van een platform waarop de nadruk wordt gelegd op juist de talenten van kinderen en jongvolwassenen met autisme. Op dit platform krijgt elke deelnemer zijn eigen online expositieruimte waarin wordt ingegaan op diens unieke en tot de verbeelding sprekende talent.

Op deze manier kunnen wij de talenten van kinderen en jongvolwassenen delen met de wereld. Zo dragen we op een positieve manier bij aan het bewustzijn en de beeldvorming over autisme in de maatschappij.