organisatie

Bestuur
organisatie

Ons bestuur

J.K.P. (Hans) Dubach

Voorzitter

M.P.W. (Martijn) Overman

Secretaris

L.D. (Laurens) Hoekstra

Penningmeester

Honorering en/of onkostenvergoeding

Bestuurders ontvangen een vastgestelde vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van bestuursvergaderingen. Deze vergoeding is niet bovenmatig en voldoet aan artikel 2 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies.

De stichting kan onkostenvergoedingen uitkeren voor specifieke kosten, waaronder:
– Reiskosten, inclusief niet-gedeclareerde kilometerkosten voor het gebruik van een eigen auto (€0,21 per gereden km), tot het wettelijk onbelaste maximum.
– Verblijfskosten tijdens reizen voor Stichting A-Talent.
– Overige kosten, zoals de aanschaf van materialen, die nodig zijn voor de uitoefening van bestuursactiviteiten.

De bestede tijd kan niet worden gedeclareerd, omdat bestuursleden geen bezoldiging ontvangen en dus pro deo werken.

Bestuurders declareren kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, onder overlegging van betalingsbewijzen.