STICHTING A-TALENT ONDERSTEUNt

Jong Talent met Autisme

Gestimuleerd worden om je talent te ontdekken, is

ontzettend waardevol voor je ontwikkeling. Erachter

komen waar je kracht ligt, geeft zelfvertrouwen.

 

Doneer hier
waarom de focus op jongeren met autisme?

‘Je bent niet goed genoeg’

psychische problemen bij jong autisme

Wist je dat kinderen met autisme al heel vroeg te horen
krijgen dat ze ‘niet goed genoeg’ zijn en ‘anders dan normaal’. Bijna 80% procent van de kinderen met een stoornis in het autistische spectrum kampt hierdoor met psychische problemen. Dit uit zich in angst, depressie en zelfs burn-out.

Onderzoek toont aan dat bijna 78 procent van de kinderen met autisme tenminste één psychische aandoening heeft en bijna de helft van de kinderen twee of meer. Ter vergelijking: slechts 14,1 procent van de jongeren zonder autisme (3-17 jaar) heeft een psychische aandoening.

Uitdagingen op school

De Nederlandse maatschappij is niet optimaal ingericht voor kinderen met autisme. Het brein van kinderen met autisme verwerkt informatie anders dan een ‘gemiddeld’ brein. Signalen komen op een andere plek binnen en worden anders uitgelezen. Dit maakt de wereld voor kinderen met autisme soms onoverzichtelijk en moeilijk te interpreteren. Vooral sociale interacties en het verwerken van prikkels zijn een grote opgave.

Overvolle en drukke klassen leiden ertoe dat veel kinderen met autisme al op jonge leeftijd uitvallen op regulier onderwijs. Het schoolsysteem is resultaatgericht en alles moet in een bepaald tempo. Hierdoor kunnen kinderen op het spectrum overbelast worden en raken ze onnodig beschadigd.

In Nederland zitten naar schatting 16.000 leerlingen thuis. Onder hen zijn veel leerlingen met autisme. Zij willen wel naar school, maar het lukt niet.

Sociale Uitdagingen

Ook op sociaal vlak ervaren kinderen met autisme vaak uitdagingen. De steeds drukker wordende openbare ruimte, waar veel sociale interacties plaatsvinden, worden door kinderen op het spectrum dan ook regelmatig gemeden. Maar kinderen met autisme zijn niet minder sociaal en hebben ook niet minder behoefte aan sociaal contact. Door hun manier van informatie verwerken kunnen ze alleen meer last van drukte hebben en hebben ze meer behoefte zich terug te trekken. 

Het gevaar is dat ze door uitval op school en het zich terugtrekken uit de openbare ruimte door overprikkeling steeds verder vereenzamen.

 Autisme wordt nu nog vaak als handicap gezien en kinderen met autisme worden regelmatig gepest. Zelfs door zorgverleners wordt altijd gekeken naar ‘problemen’ die moeten opgelost.

van handicap naar kracht

Dit kan anders!

Delen van de talenten van autisme

Bij Stichting A-Talent kiezen we voor een andere benadering. Ons doel is het herstellen van het vaak beschadigde zelfbeeld en zelfvertrouwen van jongeren met autisme. We geloven dat een positieve benadering deze jongeren de ruimte geeft om te bloeien en de perceptie van autisme positief kan veranderen.

De stichting richt zich daarom op de kracht van neurodiversiteit. Kinderen en jongvolwassenen met autisme hebben vaak uitzonderlijke talenten en een unieke kijk op de wereld. Gestimuleerd worden om je talent te ontdekken, is van onschatbare waarde voor je ontwikkeling. Ontdekken waar je kracht ligt, geeft zelfvertrouwen, of het nu gaat om kunst, techniek, sport of iets anders. Dit zelfvertrouwen vormt een basis voor het hele leven.

Bij Stichting A-Talent bieden we daarom een podium voor deze unieke talenten.

Impact Stichting A-Talent

Hoe dragen wij bij?

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is geloven dat je de moeite waard bent en een kracht bezit die groter is dan je angst

zelfredzaamheid

Zelfredzaamheid is dat je goed voor jezelf kunt zorgen en je staande kunt houden in sociale situaties

BEELDVORMING

Op een positieve manier bijdragen aan het bewustzijn over autisme in de maatschappij

INCLUSIVITEIT

Inclusiviteit draagt ertoe bij dat mensen oog hebben voor elkaar en elkaars verschillen waarderen

Steun ons

Help kinderen en jongvolwassenen met een autismespectrum stoornis hun talent te ontdekken en vanuit kracht te bouwen aan zelfvertrouwen.