organisatie

Bestuur
organisatie

Ons bestuur

Rudolf Philipse

Voorzitter

Jantien Aerts

Penningmeester

Annemein Lindenbergh

Secretaris

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting A-talent ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.