organisatie

Bestuur
organisatie

Ons bestuur

J.K.P. (Hans) Dubach

Voorzitter

M.P.W. (Martijn) Overman

Secretaris

L.D. (Laurens) Hoekstra

Penningmeester

Honorering en/of onkostenvergoeding 
  • De honorering van de Voorzitter van het Bestuur bedraagt € 0,- per jaar.
  • De honorering van de Bestuurders bedraagt € 0,- per jaar.

Voor het maken van specifieke kosten kan de stichting een onkostenvergoeding uitkeren. Het betreft hier:

  1. Reiskosten, inclusief niet-gedeclareerde kilometerkosten wegens gebruik van eigen auto (€0,21 per gereden km) wettelijk maximum onbelast.
  2. Kosten van verblijf tijdens reizen voor Stichting A-Talent
  3. Overige kosten, zoals aanschaf van materialen, ten behoeve van de uitoefening van het lidmaatschap van het Bestuur
  4. De bestede tijd kan niet worden gedeclareerd, omdat leden van het Bestuur geen bezoldiging ontvangen, en dus pro deo werken. 

Bestuurders declareren de kosten die voor vergoeding bij de stichting in aanmerking komen onder overlegging van de betalingsbewijzen.